Personnummer 1843 1843
Källtyp Soldatregistret SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1829-05-10 1829-00-00
Döddatum 1914-11-09
Källdatum 2020-00-00 1860-00-00
Kön m M
Civilstånd änk. gift
Titel/yrke soldat Soldat och Hemmansegare
Förnamn Carl Johan Carl J
Patronymikon Pettersson
Tillnamn/efternamn Sjölin Sjölin
Normerat förnamn Karl Johan Karl J
Efternamn Sjölin Sjölin
Boendeadress Tånneryd Böshult
Födelseförsamling/-län/-landskap Göteryd (G) Markaryd
Dödadress Skateboda
Dödförsamling Göteryd (G) Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Ingegerd Svensdotter 1830-1911
Barn/arvinge August 1858, Sven J 1860, Axel 1862, Gustaf 1865, Carl E 1867
Extra text Antagen 1851 , avsked 1869 husfader
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Även kallad Carl. Tånneryd (74)
Källtyp spec Soldatregistret SCB, Folkräkning 1860
Forskare Birgit B. Stina L.
Källa 1 Centrala soldatregistret Folkräkning 1860
Källa 2 A1:9 p.49 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Källa 3 A1:11 p.47
Källa 4 Alla:4 p.556 Göteryd