Personnummer 1844 1844
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1804-00-00 1804-11-00
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel undantagshjon
Fornamn A Anna
Efternamn Svensdotter Svensdotter
NormeratFornamn A Anna
NormeratEfternamn Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husmoder
Kalla1 Folkräkning 1860 SDB
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Doddatum 1862-12-26
Dodadress N Århult