Personnummer 1844 1844
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1804-00-00 1804-11-00
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd änk. änk.
Titel/yrke undantagshjon
Förnamn A Anna
Patronymikon Svensdotter Svensdotter
Normerat förnamn A Anna
Efternamn Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Århult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husmoder
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 SDB
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Döddatum 1862-12-26
Dödadress Århult Norra