Personnummer 1847 1847
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1800-00-00 1800-11-22
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd ogift ogift
Titel/yrke inhyseshjon Piga
Förnamn B Bengta
Patronymikon Svensdotter Svensdotter
Normerat förnamn B Bengta
Efternamn Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Århult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husmoder: A Svensdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Döddatum 1875-11-17
Dödadress Århult Norra