Personnummer 1850 1850
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1803-00-00 1803-03-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Christina Kristina
Efternamn Svensdotter Svensdotter
NormeratFornamn Kristina Kristina
NormeratEfternamn Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Hylte Brogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1883-08-27
Dodadress Hylte Brogård