Personnummer 1855
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1805-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel Undant.
Fornamn Johanna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Hannabad Landbogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880