Personnummer 1858 1858 1858
Källtyp SCB, Folkräkning HFL HFL
Födelsedatum 1822-00-00 1822-06-29 1822-06-29
Källdatum 1860-00-00 1837-00-00 1837-00-00
Kön K K K
Civilstånd gift ogift ogift
Förnamn L Lena Lena
Patronymikon Svensdotter Svensdotter Svensdotter
Normerat förnamn L Lena Lena
Efternamn Svensdotter Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Flässeryd, Nya hult Flässeryd, Nya hult Böshult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: J Persson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Markaryd AI:8 Markaryd AI:8
Forskare Stina L. Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Markaryd (G) AI:8 (1833-1837) Bild 23 / sid 12 (AID: v19086.b23.s12, NAD: SE/VALA/00245) Markaryd (G) AI:8 (1833-1837) Bild 30 / sid 19 (AID: v19086.b30.s19, NAD: SE/VALA/00245)
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Faderns titel torpare torpare
Faderns förnamn Sven Sven
Faderns efternamn Jonasson (17870402) Jonasson (17870402)
Moderns förnamn Ingeborg
Moderns efternamn Johansdotter (17930517-18340527)