Personnummer 1911
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Dansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Dansson
Dodadress Örnafälla
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 67 år
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF