Personnummer 1912
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Henriksson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Henriksson
Dodadress Århult Östra
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 52
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF