Personnummer 1928
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Torpare
Fornamn Jon
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Göshult
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 55 år
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF