Personnummer 1945
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Per
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF