Personnummer 1950
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Fornamn Jon
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF