Personnummer 1957
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Kerstin
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Ekhult Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF