Personnummer 1958
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Fornamn Anders
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF