Personnummer 1961
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-12-08
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Brånhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF