Personnummer 1985
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Elin
Efternamn Månsdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Månsdotter
Dodadress Oshult torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF