Personnummer 1998
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Ingeborg
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1802/1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF