Personnummer 2013
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Haghult Norra
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död hösten 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF