Personnummer 2234 2234 2234 2234
Källtyp HFL SCB, Folkräkning HFL SDB
Födelsedatum 1810-03-18 1810-00-00 1810-03-18 1810-03-18
Källdatum 1812-00-00 1860-00-00 1833-00-00 2017-00-00
Kön K K K K
Civilstånd ogift gift gift gift
Titel/yrke dotter
Förnamn Johanna J Johanna Johanna
Patronymikon Johansdotter Johansdotter Johansdotter Johansdotter
Normerat förnamn Johanna J Johanna Johanna
Efternamn Johansdotter Johansdotter Johansdotter Johansdotter
Boendeadress Tånneryd Vg Århult Norra Århult Norra
Födelseadress Tånneryd Vg
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd Markaryd
Faderns titel brukare
Faderns förnamn Johan
Faderns efternamn Nilsson (17780325)
Moderns titel Hustru
Moderns förnamn Ingeborg (17760916, eller 17760118)
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec Markaryd AI:7 SCB, Folkräkning 1860 Markaryd AI:8 SDB
Forskare Stina L. Stina L. Stina L. Stina L.
Källa 1 Markaryd (G) AI:7 (1827-1832) Bild 34 / sid 45 (AID: v19085.b34.s45, NAD: SE/VALA/00245) Folkräkning 1860 Markaryd (G) AI:8 (1833-1837) Bild 24 / sid 13 (AID: v19086.b24.s13, NAD: SE/VALA/00245) Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Markaryd (G) AI:4 (1800-1812) Bild 162 / sid 309 (AID: v19082.b162.s309, NAD: SE/VALA/00245) Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Nils Gudmundsson Nils Gudmundsson, kyrkvärd, f 1803
Barn/arvinge Sven, Christina, Nils Anna, Gunne
Döddatum 1873-10-16
Datum ändrat civilstånd 1829-04-18
Dödadress Århult Ng