Personnummer 2234 2234 2234 2234
Kalltyp Markaryd hfl Markaryd hfl SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1810-03-18 1810-03-18 1810-00-00 1810-03-18
Kalldatum 1812-00-00 1833-00-00 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K K K
Civilstand ogift gift gift gift
Titel dotter
Fornamn Johanna Johanna J Johanna
Efternamn Johansdotter Johansdotter Johansdotter Johansdotter
NormeratFornamn Johanna Johanna J Johanna
NormeratEfternamn Johansdotter Johansdotter Johansdotter Johansdotter
Boendeadress Tånneryd Vg Århult Norra Århult Norra
Fodelseadress Tånneryd Vg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
FadernsTitel brukare
FadernsFornamn Johan (17780325)
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsTitel Hustru
ModernsFornamn Ingeborg (17760916, eller 17760118)
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Markaryd (G) AI:7 (1827-1832) Bild 34 / sid 45 (AID: v19085.b34.s45, NAD: SE/VALA/00245) Markaryd (G) AI:8 (1833-1837) Bild 24 / sid 13 (AID: v19086.b24.s13, NAD: SE/VALA/00245) Folkräkning 1860 SDB7
Kalla2 Markaryd (G) AI:4 (1800-1812) Bild 162 / sid 309 (AID: v19082.b162.s309, NAD: SE/VALA/00245) Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Nils Gudmundsson, kyrkvärd, f 1803 husfader: Nils Gudmundsson
BarnArvinge Sven, Christina, Nils Anna, Gunne
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Doddatum 1873-10-16
DatumAndratCivilstand 1829-04-18
Dodadress Århult Ng