Personnummer 2282
Källtyp FB-bilaga
Födelsedatum 1804-05-15
Kön M
Civilstånd ogift
Förnamn Carl Gustaf
Patronymikon Carlsson
Tillnamn/efternamn Kihlgren
Normerat förnamn Karl Gustav
Efternamn Kihlgren
Faderns förnamn Carl
Faderns efternamn Kihlgren
Moderns förnamn Helena Maria
Moderns efternamn Kihlgren
Källtyp spec Markaryd FB-bilaga
Forskare Stina L.
Källa 1 Markaryds kyrkoarkiv, Bilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967, SE/VaLA/00245/H III/1 (1800t), bildid: C0024994_00010