Personnummer 2282
Kalltyp FB-bilaga
Fodelsedatum 1804-05-15
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Carl Gustaf
Efternamn Kihlgren
NormeratFornamn Karl Gustav
NormeratEfternamn Kilgren
FadernsFornamn Carl
FadernsEfternamn Kihlgren
ModernsFornamn Helena Maria
ModernsEfternamn Kihlgren
Kalla1 Markaryds kyrkoarkiv, Bilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967, SE/VaLA/00245/H III/1 (1800t), bildid: C0024994_00010