Personnummer 2284 2284
Kalltyp DB Soldatregistret
Doddatum 1754-12-23 1754-00-00
Kon M m
Titel soldat soldat
Fornamn Nils Nils
Efternamn Hagström Högström
NormeratFornamn Nils Nils
NormeratEfternamn Hagström Högström
Ovrigt1 "Samma dag (d. 29 december) begrofs soldaten under hans kungl. maj.sts cronobergs infanterie regemente Nils Hagström från Markaryd socken som uppå sin resa hit under till Wankifwa socken dödde uti (biörnhol?)måndagen d.23 december af hetsig feber, 39 år"
Kalla1 Tillfällighetsfynd, Rötter, Vankiva dödbok Centrala soldatregistret
Kalldatum 2020-00-00
Boendeadress Haghult (63)