Personnummer 2284 2284
Källtyp Soldatregistret FVD
Döddatum 1754-00-00 1754-12-23
Källdatum 2020-00-00
Kön M M
Titel/yrke soldat soldat
Förnamn Nils Nils
Tillnamn/efternamn Högström Hagström
Normerat förnamn Nils Nils
Efternamn Högström Hagström
Boendeadress Haghult
Extra text Antagen 1747 , avsked 1754 "Samma dag (d. 29 december) begrofs soldaten under hans kungl. maj.sts cronobergs infanterie regemente Nils Hagström från Markaryd socken som uppå sin resa hit under till Wankifwa socken dödde uti (biörnhol?)måndagen d.23 december af hetsig feber, 39 år"
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Haghult (63)
Källtyp spec Soldatregistret DB, Rötter.se
Forskare Birgit B. Stina L.
Källa 1 Centrala soldatregistret Tillfällighetsfynd, Rötter, Vankiva dödbok
Födelsedatum 1715-00-00 (ca)