Personnummer 2287 2287
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1810-00-00 1810-09-19
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Titel arbetare inhyses
Fornamn Elna Elna
Efternamn Eckard Eckard
NormeratFornamn Elna Elna
NormeratEfternamn Eckard Eckard
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Doddatum 1893-03-22
Dodforsamling Vittsjö (L)
Ovrigt1 Skriven på socknen