Personnummer 2295
Källtyp Folkräkning
Födelsedatum 1811-00-00
Källdatum 1880-00-00
Kön M
Civilstånd gift
Titel/yrke undantag
Förnamn Anders
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn Anders
Efternamn Svensson
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johanna Håkansdotter
Barn/arvinge Augusta 1862
Källtyp spec Folkräkning 1880
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1880