Personnummer 2300
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Anna
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880