Personnummer 2316
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel undantag, f.d. kyrkvakt
Fornamn Sven
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Maria Jonasdotter
Kalla1 Folkräkning 1880