Personnummer 2319
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1812-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand frånskild
Titel undantag
Fornamn Anna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880