Personnummer 2351
Kalltyp Församlingsutdrag
Fodelsedatum 1859-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn S
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn S
NormeratEfternamn Andreasson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel hyresgäst
FadernsFornamn Andreas
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn A L
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Församlingsutdrag 1860