Personnummer 24 24
Källtyp FVD, HFL, SDB Släktforskare
Födelsedatum 1848-02-18 1848-02-18
Döddatum 1934-06-25 1934-00-00
Källdatum 2020-00-00
Datum ändrat civilstånd 1874-12-30
Kön M M
Civilstånd gift
Titel/yrke Hemmansägare, kyrkvärd
Förnamn Gustav Gustav
Patronymikon Johannesson Johannesson
Normerat förnamn Gustav Gustav
Efternamn Johannesson Johannesson
Boendeadress Exhult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödadress Sanna
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel Bonde, Nämndeman
Faderns förnamn Johannes Johannes
Faderns efternamn Persson (1816–1875) Persson (1816–1875)
Moderns förnamn Anna Anna
Moderns efternamn Olofsdotter (1820–1882) Olofsdotter (1820–1882)
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johanna Kristina Jonasdotter
Källtyp spec HFL, VB, SDB Släktforskare
Forskare Stina L. Birgit B.
Källa 1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 Släktforskare
Källa 2 HFL, VB