Personnummer 247 247
Kalltyp Släktforskare HFL, SDB
Fodelsedatum 1828-11-28 1828-11-28
Doddatum 1909-00-00 1909-07-19
Kon M M
Fornamn Gustav Gustaf
Efternamn Petersson Pettersson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Petersson Pettersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.) HFL
Kalldatum 2019-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-11-17
Civilstand änk.
Boendeadress Tormansbygd
Dodadress Tormansbygd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla2 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)