Personnummer 2473
Kalltyp Mantalslängd 1820
Fodelsedatum 1804-00-00
Kalldatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Sjöaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Pålsson
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län