Personnummer 248
Fodelsedatum 1859-00-00
Doddatum 1938-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Trälora Skattegård