Personnummer 2483
Källtyp Hembygdsbok
Kön M
Förnamn Nils
Patronymikon Larsson
Normerat förnamn Nils
Efternamn Larsson
Boendeadress Markaryd Mg
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Hembygdsbok