Personnummer 2487
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd Ng