Personnummer 2532
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1818-10-16, 32 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, mörklagt ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass