Personnummer 2533
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1818-10-16, 19 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, rödlätt ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass