Personnummer 2541
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Civilstand ogift
Titel Dräng
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 1819-02-09, 23 år, reser till åtskilliga län, brunt hår, blå ögon, mörkt ansikte, ordinarie växt
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass