Personnummer 2562
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Fornamn Elias
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Elias
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
Ovrigt1 Reser till Köpenhamn, 1816-10-23
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass