Personnummer 2563
Kalltyp Inrikes pass
Kon M
Fornamn Elias
Efternamn Månsson
NormeratFornamn Elias
NormeratEfternamn Månsson
Boendeadress Markaryd
Ovrigt1 Reser till Köpenhamn, 1816-10-29
Kalla1 Genealogiska föreningen, inrikes pass