Personnummer 2582
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1799-04-04
Doddatum 1873-09-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1867-11-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Gudmundsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Gudmundsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tånneryd Eriksgård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7