Personnummer 260
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-01-18
Doddatum 1901-05-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-10-10
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)