Personnummer 262
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-01
Doddatum 1951-11-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1902-10-12
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sunnanå 1:19
Dodforsamling Vännäs landskns kbfd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)