Personnummer 269
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-10-28
Doddatum 1948-04-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-10-20
Kon M
Civilstand frånskild
Fornamn Gustaf
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Håkansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013