Personnummer 283
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-15
Doddatum 1921-07-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-05-10
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Sofia
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Hane Petersdotter
NormeratFornamn Sofia
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013