Personnummer 295
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-10-28
Doddatum 1940-10-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-10-25
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Olsson Kronberg
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Olsson Kronberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Stora Snörröd 1
Dodforsamling Farhult (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013