Personnummer 3074
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1839-08-24
Kon M
Fornamn Johannes
Efternamn Andreasson Granlund
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andreasson Granlund
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)