Personnummer 3098 3098
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1844-03-18 1844-03-18
Doddatum 1877-06-09 1877-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1869-05-15
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB Släktforskare (Birgit B.)
Suffix d.y.