Personnummer 323
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1859-08-30
Doddatum 1927-07-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1916-04-22
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Eldjurastock
Dodforsamling Berga (G)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013