Personnummer 3434
Kalltyp Släktforskare
Fodelsedatum 1815-02-28
Doddatum 1888-00-00
Kon M
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
Fodelseadress Vekaboda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Jönsson (1781–)
ModernsEfternamn Jonsdotter, Stina (1792–)
AttGora Vekaboda p.46, Markaryd (G)
Kalla1 Släktforskare (Birgit B.)