Personnummer 359 359
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1858-01-28 1858-01-28
Doddatum 1924-06-25 1924-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1886-02-07
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Jonsson Jonsson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Jonsson Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Töre
Dodforsamling Töre
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Gällareböke Ög
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Jonsson (1826–1905)
ModernsEfternamn Johannesdotter, Kristina (1835–1899)