Personnummer 374 374 374
Källtyp SCB, Folkräkning Släktforskare SDB
Födelsedatum 1858-00-00 1858-10-29 1858-10-29
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K K
Civilstånd ogift änk.
Förnamn J Johanna Christina Johanna Kristina
Patronymikon Gunnesdotter Gunnesdotter
Normerat förnamn J Johanna Kristina Johanna Kristina
Efternamn Gunnesdotter Gunnesdotter Petersson
Boendeadress Århult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Hinneryd (G)
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Gunne Persson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Släktforskare SDB
Forskare Stina L. Birgit B. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Släktforskare Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Döddatum 1938-00-00 1938-05-25
Födelseadress Århult Norra
Faderns förnamn Gunne
Faderns efternamn Persson (1826–1907)
Moderns förnamn Christina
Moderns efternamn Andersdotter, Christina (1831–)
Datum ändrat civilstånd 1927-12-20
Tillnamn/efternamn Petersson
Tidigare efternamn Gunnarsson
Dödadress Upsala Storegård