Personnummer 3755 3755
Källtyp Markaryd C:1 Markaryd C:1
Födelsedatum 1707-09-14 1707-09-14
Döddatum 1709-04-30
Källdatum 1709-05-09 1707-09-15
Kön K K
Förnamn Bothild Bothild
Patronymikon Johansdotter Johansdotter
Normerat förnamn Botild Botild
Efternamn Johansdotter Johansdotter
Boendeadress Ryd Ryd
Dödadress Ryd
Dödförsamling Markaryd
Extra text Alltid sjuklig
År (enligt källa) 1
Månader (vid död) 8
Dagar (vid död) 4
Källtyp spec Markaryd C:1 Markaryd C:1
Forskare Curt P. Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1 Markaryd C:1
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Johan
Faderns efternamn Arvidsson
Moderns förnamn Nilla
Moderns efternamn Svensdotter